Στο «ΣΤΟΜΑ-ΓΝΑΘΟΣ» εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία μια ατραυματική τεχνική ανύψωσης της μεμβράνης του ιγμορείου, η οποία πραγματοποιείται σε περιπτώσεις έντονης οστικής απορρόφησης του οστού της άνω γνάθου στην περιοχή των πίσω δοντιών όπου πρόκειται να τοποθετηθούν εμφυτεύματα.

Η σύγχρονη αυτή τεχνική περιλαμβάνει τη χρήση αεροθαλάμου («μπαλονάκι»), ο οποίος εισέρχεται από οπή μικρού εύρους που διανοίγεται στην άνω γνάθο και με ειδικούς χειρισμούς απωθεί τη μεμβράνη προς τα επάνω, δημιουργώντας έτσι τον απαιτούμενο χώρο μαζί με το εισερχόμενο οστικό μόσχευμα για την τοποθέτηση του εμφυτεύματος και αποφεύγοντας παράλληλα τις αρνητικές συνέπειες μιας ανοιχτής χειρουργικής προσέγγισης της περιοχής (έντονο οίδημα, πόνος, κίνδυνος επιμόλυνσης του ιγμορείου κτλ).