Στο «ΣΤΟΜΑ-ΓΝΑΘΟΣ» εφαρμόζεται η ειδική υπηρεσία dental spa σε ασθενείς με ουλικές παθήσεις, επιταχύνοντας έτσι την επιστροφή των ιστών στη φυσιολογική τους κατάσταση