Οι προσθετικές αποκαταστάσεις είναι δύο κατηγοριών: οι ακίνητες και οι κινητές. Οι ακίνητες εργασίες είναι συγκολλούμενες τοποθετούνται μόνιμα στο στόμα και πραγματοποιούνται σε περιπτώσεις που χρειάζεται να προστατευτεί /προστατευτούν ( λόγω κατάγματος, ενδοδοντικής θεραπείας, τερηδόνας) ή να αντικατασταθεί/αντικατασταθούν (λόγω εξαγωγής) ένα ή περισσότερα δόντια. Κατασκευάζονται στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο είτε από πορσελάνη με μεταλλικό σκελετό υποστήριξης ή σκελετό από ζιρκόνιο σε περιπτώσεις που η αισθητική παίζει πρωταρχικό ρόλο είτε από ολοκεραμικά μόνο υλικά – πορσελάνης.

Οι κινητές εργασίες δεν είναι σταθερές μέσα στο στόμα, και πραγματοποιούνται σε περιπτώσεις απουσίας πολλών ή όλων των δοντιών. Συνήθως αποτελούν δευτερεύουσα πρόταση στο σχέδιο θεραπείας, καθώς δεν είναι πάντοτε εύκολα αποδεκτές κυρίως λόγω του όγκου τους και της χρήσης των εμφυτευμάτων.

Όλα τα παραπάνω σχήματα προσθετικών αποκαταστάσεων μεμονωμένα ή συνδυαστικά εφαρμόζονται κατά περίπτωση στο χώρο μας. Με την σύμφωνη γνώμη του ασθενή προτείνεται και εφαρμόζεται η επιλογή εκείνη που θα διασφαλίσει την λειτουργική αναγκαιότητα συνδυασμένη με την καλύτερη δυνατή αισθητική απόδοση. Το έμπειρο ιατρικό προσωπικό είναι δίπλα στον ασθενή για επίλυση οποιουδήποτε ερωτήματος και πληροφόρησης για το πρόβλημά του καθώς και κάθε διευκόλυνσής του κατά την διάρκεια της θεραπείας.