Η κροταφογναθική άρθρωση παρουσιάζει νοσολογία που κυρίως εκφράζεται με την εκδήλωση κρότων, πόνου, αδυναμίας μάσησης και γενικότερης δυσλειτουργίας κατά την κίνηση της κάτω γνάθου. Στα αίτια συμπεριλαμβάνονται και οδοντικές συγκλεισιακές διαταραχές αλλά και άλλες γενικότερες καταστάσεις. Ανάλογα με την ένταση των προβλημάτων στο ιατρείο μας εφαρμόζονται συντηρητικές μέθοδοι αντιμετώπισης ενώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και όταν απαιτείται (διαταραχές της θέσης του δίσκου, κατάγματα στην περιοχή, υπερπλασία κονδύλου, όγκοι κ.ά) διενεργείται χειρουργική πράξη από την Ειδική Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργό κα. Ειρήνη Καραμπούτα-Βουλγαροπούλου με γενική αναισθησία στον υπερσύγχρονης τεχνολογικής και νοσηλευτικής υποστήριξης χώρο , Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης.

Ειδικά στην περίπτωση των μυϊκών πόνων στην άρθρωση, εφαρμόζεται με επιτυχία η χρήση ναρθήκων τελευταίας γενιάς «acqua splint« που επαναφέρουν σταδιακά στο φυσιολογικό την συσταλτικότητα και την διάταση των μασητηρίων μυών κατά τις διάφορες κινήσεις της κάτω γνάθου.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ