Πολλές φορές οι βαθιές τερηδόνες στα δόντια βλάπτουν το μαλακό εσωτερικό τμήμα που λέγεται πολφός και ανάμεσα στα άλλα φέρει το νεύρο με το οποίο γίνεται αντιληπτό κάθε είδους ερέθισμα όπως ένταση μάσησης τροφής, αντίληψη ξινού ή γλυκού, θερμού ή κρύου κ.λ.π. Ο πολφός είναι εκτεθειμένος στην στοματική κοιλότητα από τον χώρο της οποίας διάφοροι μικροβιακοί οργανισμοί μπορούν να διεισδύσουν και να βλάψουν εν τέλει αυτό το τμήμα του δοντιού. Ο μικροβιακός ερεθισμός εκφράζεται με έντονο αίσθημα πόνου , με φλεγμονή, απόστημα ή βλάβη γύρω από την άκρη της ρίζας του δοντιού

Η ενδοδοντία (ή απονεύρωση) είναι η εξειδικευμένη υπηρεσία που απαλλάσσει από τα παραπάνω προβλήματα με τον καθαρισμό , αντισηψία και ερμητική έμφραξη των ριζικών σωλήνων του δοντιού οι οποίοι βρίσκονται στο εσωτερικό των ριζών.

Στον χώρο μας εκτελείται το πλήρες φάσμα της ενδοδοντίας με την χρησιμοποίηση και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων μέσω μεγέθυνσης του πεδίου εργασίας με ειδικά ως προς αυτό τεχνικά εξαρτήματα, μηχανοκίνητων μέσων αλλά και δια χειρός σε μονόριζα και πολύριζα δόντια με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Επίσης παρέχεται ειδική μέριμνα για τέτοιου τύπου θεραπείες σε παιδιά, καθώς τα νεογιλά (παιδικά) δόντια και τα μόνιμα δόντια που δεν έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξη των ριζών τους απαιτούν διαφορετική τεχνική από αυτήν που εφαρμόζεται στους ενήλικες.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ