Τα εμφυτεύματα είναι μονάδες οι οποίες αντικαθιστούν τη ρίζα του/των δοντιού/δοντιών που λείπουν. Αποτελούνται από το μέταλλο τιτάνιο το οποίο είναι βιολογικά απόλυτα αποδεκτό υλικό Τοποθετούνται με ειδική χειρουργική διαδικασία στο οστό των γνάθων όπου και πρέπει να παραμείνουν ανέπαφα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (2-6 μήνες) μέχρι να ενσωματωθούν από τον οργανισμό. Με το πέρας του διαστήματος αυτού κατασκευάζεται η προσθετική εργασία (μεμονωμένη στεφάνη, γέφυρα, οδοντοστοιχία) πάνω σε αυτά. Για το χρονικό διάστημα της ενσωμάτωσης κατασκευάζονται προσωρινές προσθετικές εργασίες, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άνεση του ασθενή αισθητικά και λειτουργικά. Σε περιπτώσεις όπου η ποιότητα του οστού το επιτρέπει, η προσωρινή εργασία μπορεί να τοποθετηθεί άμεσα, έτσι ώστε ο ασθενής να φύγει από το ιατρείο με δόντια την ίδια ημέρα που τοποθετήθηκαν τα εμφυτεύματα.

Στον χώρο μας, μετά τη λήξη της χειρουργικής και συνολικής προσθετικής αποκατάστασης, χορηγείται στον ασθενή ο κωδικός των εμφυτευμάτων που χρησιμοποιήθηκαν που είναι μοναδικός για το κάθε ένα εμφύτευμα και προσδιορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ