Μετά από λεπτομερή και εξειδικευμένη μελέτη αντιμετωπίζονται ασθενείς που παρουσιάζουν προβλήματα αναπτυξιακού χαρακτήρα ή διαταραχές σκελετικής διάπλασης των οστών των γνάθων και του προσώπου γενικότερα με διενέργεια χειρουργικών πράξεων στις πάσχουσες περιοχές από Ειδικό Στοματικό και Γναθοπροσωπικό Χειρουργό (οστεοτομίες και Face Design). Η αντιμετώπιση είναι συνολική σε περιπτώσεις σχιστίας ή άλλων καταστάσεων με εκδηλώσεις από το στόμα.