Στη στοματική κοιλότητα εμφανίζεται πλήθος νοσολογικών καταστάσεων που απαιτούν χειρουργική θεραπεία και επηρεάζουν τους μαλακούς , τους σκληρούς ή και τους δύο μαζί ιστούς . Συχνές καταστάσεις είναι οι διάφορης φύσης όγκοι ή ογκοειδείς σχηματισμοί, υπερπλασίες, αποστήματα από δόντια που μπορεί να επεκτείνονται στην προσωπική ή τραχηλική περιοχή. Ανάλογα με το είδος, την έκταση, τη χρονιότητα και την επέκταση της βλάβης εφαρμόζεται άμεσα η χειρουργική εκείνη αγωγή που προκύπτει από τη συνδυασμένη μελέτη της κλινικής εικόνας και των εργαστηριακών δεδομένων.

Στο χώρο μας οι διάφορες χειρουργικές πράξεις εκτελούνται με απόλυτη επίγνωση και συνετή εφαρμογή των προβλεπομένων πρωτοκόλλων από Ειδικό Στοματικό και Γναθοπροσωπικό Χειρουργό.

Παραδείγματα καταστάσεων που απαιτούν χειρουργική θεραπεία:

  • Γναθοπροσωπικό τραύμα
  • Έγκλειστοι σωφρονιστήρες (φρονιμίτες) και άλλα δόντια
  • Υπολείμματα ριζών στα οστά των γνάθων ή διαφυγές στο ιγμόρειο
  • Στοματοκολπική επικοινωνία
  • Ινώματα και άλλες καλοήθεις βλάβες του βλεννογόνου του στόματος
  • Εξοστώσεις των γνάθων
  • Φατνιοπλαστικές
  • Βλεννοκύστεις , λευκοπλακία
  • Βιοψίες μικρών και μεγαλύτερων ύποπτων βλαβών
  • Αδαμαντινοβλάστωμα, οδόντωμα και άλλοι οδοντογενείς όγκοι

Κάθε άλλη διαταραχή των γνάθων και του ευρύτερου γναθοπροσωπικού και τραχηλικού συγκροτήματος

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ