Τα οστά των γνάθων απορροφούνται μετά τις εξαγωγές των δοντιών. Η μη έγκαιρη αποκατάσταση οδηγεί συχνά σε βαρύτερη ή και πολύ βαριά απορρόφηση του οστού που μένει στις γνάθους(υπολειμματική φατνιακή ακρολοφία). Η απορρόφηση μπορεί να αφορά ένα ή περισσότερα τμήματα της άνω ή της κάτω γνάθου ή και ολόκληρες τις γνάθους. Επίσης, διάφορες παθήσεις του οργανισμού μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια της μάζας των γναθικών οστών όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, τα προβλήματα των παραθυρεοειδών αδένων, η οστεοπόρωση κλπ. Τέλος, με την προοδευτική αύξηση της ηλικίας προκύπτει και αντίστοιχη – φυσιολογική – απορρόφηση του οστού των γνάθων.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα της αποκατάστασης τις περισσότερες φορές με ήπιες παρεμβάσεις με τοπική αναισθησία και με την χρησιμοποίηση ειδικών μοσχευματικών υλικών κατάλληλα επεξεργασμένων για αυτές τις καταστάσεις (μεμβράνες, μοσχεύματα, αυξητικοί παράγοντες).

Η παρεμβατική χειρουργική – οστεοπλαστική – στις επιμέρους πάσχουσες οστικές περιοχές έχει ως στόχο να επαναφέρει το ύψος και κυρίως το εύρος της οστικής μάζας που χάθηκε δημιουργώντας έτσι κατάλληλες προϋποθέσεις για να τοποθετηθούν οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα ή άλλου τύπου προσθετικές αποκαταστάσεις.

Στον χώρο μας διενεργείται πλήθος εξειδικευμένων χειρουργικών πράξεων σαν αυτές που προαναφέρθηκαν αλλά και άλλες όπως η μετάθεση του εδάφους του ιγμορείου γνωστή ως sinus lift είτε με την κλασσική χειρουργική μέθοδο είτε – και συνήθως – με ατραυματική ενδοστοματική προσέγγιση διαφόρων επιλογών.