Στο Στόμα Γνάθος εφαρμόζεται μια σύγχρονη τεχνική ανώδυνης αναισθησίας. Με τη βοήθεια ειδικής τεχνικής που εφαρμόζεται από το γιατρό αλλά και της συσκευής Quicksleeper που λειτουργεί με ηλεκτρισμό και όχι χειροκίνητα, η τοποθέτηση του τοπικού αναισθητικού γίνεται με πολύ χαμηλή ταχύτητα και με λεπτές βελόνες, με αποτέλεσμα να μην προκαλείται αίσθημα πόνου ή τσιμπήματος στον ασθενή. Η χρήση της ενδείκνυται κυρίως σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες που έχουν προηγούμενη δυσάρεστη εμπειρία με βελόνες, ενέσεις, πόνο κτλ.